INDIJSKE VEDE PDF

4 ( April): 88– ———, ed. Počeci indijske misli. Izbor Vede, Upanišade, Bhagavad-Gītā, Socijalno-politička misao [The Beginnings of Indian Thought. , Poþeci indijske misli: Vede, Upanišade, Bhagavad-Gita, Socijalno- politiþka misao, BIGZ, Beograd. Jain, Sushil K. , ”Indian elements in the poetry of. Are you interested in indijske vede,? These are the best websites on these topics .

Author: Gasar Akinogami
Country: Zambia
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 28 May 2010
Pages: 86
PDF File Size: 5.85 Mb
ePub File Size: 20.24 Mb
ISBN: 702-1-62273-315-1
Downloads: 50549
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kegul

Mnoge su svjetske religije dobile naziv prema prorocima koji su ih osnovali u drevnim vremenima. Sindhu je rijeka koju danas znamo pod imenom Ind.

Hinduizam se naziva i Vaidika Dharma — religija Veda. Jednostavno se popeo preko zida i nestao na drugoj strani.

indijske vede |

Jedan je pomogao drugom da se popne. Avatar je Bog u ljudskom tijelu. Vede i Agame su sruti. Cede cilj duhovne prakse je ujedinjenje Atme — Jastva sa Paramatmom — Apsolutom.

Samskare — utisci, sakramenti. On je napisao sutru tezekoje su podijeljene u 5 dijelova sa 10 poglavlja i 80 odlomaka. Slijedi 12 predmeta spoznaje:.

  ANEURISMA AORTICO DISECANTE PDF

Taj sustav indijske filozofije priznaje postojanje Boga kao Stvoritelja Univerzuma koji kao i svi objekti u njemu mora imati Stvoritelja. Raspad Univerzuma je obrnuti proces u kojemu grube tvari postaju sve finije. Prvostvoreni predmet naziva se Mahat.

Stvaranje se stoga razvija od Mahateuniverzalnog uma prema Ahamkariegu ili odvojenoj individui. Prakriti se pretvorila u Mahata Mahat u Ahamkaru. Ona je iznad triju guna, Sattve, Rajasa i Tamasa. Tri gune u Sankhja sustavu imaju vrlo veliku ulogu. Patanjali definira Jogu kao tehniku za nadziranje zaposlenosti uma.

Na putu do postizanja tog nadzora uma mnogo je prepreka, npr. Vede su za njega nepromjenjiva istina i invijske.

Zapisi Advaite odlikuju se briljantnom logikom i dokazivanjem.

Vedanta filozofija je posljednja i najrasprostranjenija od 6 indijskih filozofskih sustava. Za idijske postoji samo jedna istina — Bog. Yoga in Daily Life YouTube. Odricanje kao pojam treba pravilno shvatiti. On je izgradio deset redova desnami — deset imena sanjase. To je mjesto duhovnog rada — kako unutarnjeg tako i vanjskog. Uljanica — Uljanica je jedini predmet cede je obavezan na svakom oltaru. Svjetlo simbolizira znanje, a tama neznanje. Upaljena uljanica je jedinstvo ta dva principa, simbol prosvjetljenja.

  LIVRO ENTOMOLOGIA FORENSE PDF

Povijest Indije

Indijeke je zvuk Oma — univerzalno ime Gospoda. Paljenje kamfora pred Bogom simbolizira paljenje iluzija, ega sa vatrom istinskog znanja. Ujedno simbolizira snagu i postojanost mozga i simbol je mira. Takva hrana je nektar i lijek za svakoga. Sanatan Dharma i mladi sadhui. Stvari nisu stajale bolje niti za vrijeme dok su Indijom vladali muslimani. Maha Nirvani Akhara je izdanak Atal Akhare. Svami Anupgiri i Umrao Giri iz te akhare su bili slavni ratnici.

Gore navedenih 7 akhara su od Naga svetaca. Review of Kumbha Mela, Hinduizam Mnoge su svjetske religije dobile naziv prema prorocima koji su ih osnovali u drevnim vremenima. Slijedi 12 predmeta spoznaje: U prirodi postoje tri gune: Slijedi 25 elemenata Sankhya filozofije: Odricanje Odricanje kao pojam treba pravilno shvatiti.

Poznato i kao zapadni math i Kalika Math.